Уриалга

Тус хорооны нутаг дэвсгэр нь бүхэлдээ Агаарын чанарыг сайжруулах IY бүсэд багтдаг тул түүхий нүүрс болон шаталтат зуух хэрэглэхийг хориглосон байдаг.
"ИСВАРА" ХХК нь стандартын шаардлагыг хангасан цахилгаан халаагуур байрлуулж дулаанаа шийдлээ.
Бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага, өрх иргэдийг стандартын шаардлагыг хангасан цахилгаан болон хийн халаагуур хэрэглэхийг уриалж байна.


Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт