ХОРОО ХУВААХ АСУУДЛААР САНАЛ АВЧ БАЙНА

Хороодын хүн амын тоо, газар зүйн байршил, зам харилцааны нөхцөлийг харгалзан төрийн үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор тус хороог өөрчлөн хуваах талаар айл өрхүүдээс санал авч байна. Хорооны хэмжээнд 3647 өрхтэй болж байгаа бөгөөд дөрвөн өрх тутмын нэгээс санал авч саналыг ХУД-ийн ЭЗТХ-т нэгтгэх юм. Нэгтгэсэн саналыг ХУД-ийн ИТХ, НИТХ-аар хэлэлцэж батлана. Иргэд та бүхэн идэвхтэй оролцож саналаа өгөөрэй.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт