МЭДЭЭЛЭЛ

Хүүхдийн мөнгө хэвийн авч байсан өрхөөс 1 сарын мөнгө ороогүй айлууд их  байгаа. Үүний шалтгаан нь өрхийн амьжиргааны  түвшин тогтоох  судалгаанд шинээр хамрагдсан, амьжиргааны түвшнээ дахин үнэлүүлж хүүхдийн мөнгөнд хамрагдаж байгаа өрхүүд сүүлийн үед эрс нэмэгдэж байгаа тул яамнаас хяналт шалгалтын ажлын хэсэг гарч ажиллаж байна. Одоогоор 2018.10 - 2019.01 сард оноо бодогдсон өрхийн хүүхдүүдийн мөнгийг энэ сард олгоогүй. Хяналт шалгалтын дүн гарсны дараа боломжтой өрхийн мөнгийг нөхөн олгоно.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт