Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж ангилан ялгах туршилтын ажил эхлэн амжилттай хэрэгжиж байна
Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулж ангилан, ялгах туршилтын ажлыг эхлүүлэн хорооны байранд зориулалтын 4 төрлийн хогийн савыг байршуулж албан хаагчид болон хэсгийн ахлагч нар хогоо ангилан ялгах ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт