ТЭЛМҮҮН ЛХАМ” ХХК нь Тэлмүүн хотхоны арын төв зам дагуу хурд сааруулагч, явган хүний гарцын цагаан шугам шинээр хийлээ.
Азжаргал   захиралтай “ТЭЛМҮҮН ЛХАМ” ХХК 2018 оны 11 дүгээр сарын 10-нд Үйлдвэрийн гудамжны Тэлмүүн хотхоны арын төв зам дагуу хурд сааруулагч, явган хүний гарцын цагаан шугам шинээр хийж орчны зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдалд анхаарч ажиллалаа
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт