ЗАРЛАЛ

Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн 35 дугаар тогоол: Дүүргийн 2,3,10,11,15 дугаар хорооны бүтэц, зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулсантай холбогдуулан 3-р хорооны доорх байрнууд 2, 20 дугаар хороонд харьяалагдан хуваагдсан.
2 ДУГААР ХОРООНД:
 Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 22/3/, 23/4/, АШ19, Нутгийн буян 14, 37Б, 19-р хороолол 7, Дунд гол гудамж 29, 30, 31, 33, 34 ЭЗҮДС 32/1, 15а, Солонго ай, Баянгийн-Эх /нэхмэлийн 4,8,9,15/
20 ДУГААР ХОРОО:
 Шаравын гудамж 43, 43а, 43б, 41а, 41б, 41в, 32, 10/3, 27а, 27/1 буюу 52, 51 75,20,16
 Чингисийн өргөн чөлөө гудамж 57,57а, 36,31, 77а, Аварга ДС дотуур байр, Цог ДС-ийн дотуур байр, ОИС-ийн дотуур байр, Хангай ДС, Монгол ДС

20-р хорооны хаяг: Үйлдвэрийн цагаан хаалганы баруун талд 26-р байрны 1 давхарт
Утас: 77296520, 93139303, 80686810

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт