Тус хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам шинээр тавигдлаа
Хот, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр 03 албан даалгаварын хүрээнд чингисийн өргөн чөлөө гудамж 4 дүгээр ясли сувилалын цэцэрлэгийн  орчмын хуучин ус их тогтдог, явган хүн зорчиход бэрхшээл, хүндрэлтэй байсан 60м2 талбайд шинээр явган хүний замын ажлыг "Ууган орхон" ХХК гүйцэтгэлээ.

 
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт