Хүүхдийн клиник 4-дүгээр сувилал дахин төлөвлөлтийн барилгын ажил явагдаж байна

Тус  хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг Хүүхдийн клиник 4-дүгээр сувилал нь Нийслэлийн |Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2017 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 02-07-093/70 дугаартай "Барилга ашиглалтыг зогсоох тухай" улсын байцаагчийн дүгнэлтийн дагуу 2017 оны 05 сарын 31-ны өдрөөс барилга ашиглалтыг бүрмөсөн зогсоож дахин төлөвлөлтөнд оруулахаар боллоо.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт