"ЗӨВ ӨНГӨ" ХХК нь "ИНК ТОП" бичиг хэргийн дэлгүүрийн баруун талын явган хүний зам дагуу авто машинаас хамгаалах хязгаарлалт, хамгаалалтын зориулалттай 13 ширхэг шон суулгалаа
 "ЗӨВ ӨНГӨ" ХХК нь 2018 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр  "ИНК ТОП" бичиг хэргийн дэлгүүрийн орчмын явган хүний зам дагуу авто машинаас хамгаалах  хязгаарлалт, хамгаалалтын зориулалттай 13 ширхэг шон суулгаж гудамж зам талбайн хөдөлгөөний аюулгүй байдалд анхаарч ажиллалаа.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт