ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА ХУУЛИЙН ТӨРӨЛ, ЗААЛТУУД


ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 3-Р ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  МӨРДӨГДӨЖ БАЙГАА  ХУУЛИЙН ТӨРӨЛ,ЗААЛТУУД 

 

 

ХУУЛИЙН НЭР, ТӨРӨЛ

1

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

2

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫНТУХАЙ

3

АРД НИЙТИЙН САНАЛ АСУУЛГЫН ТУХАЙ

4

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

5

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

6

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ

7

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ

8

ДАЙЧИЛГААНЫ ТУХАЙ

9

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ

10

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭНД ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ

11

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

12

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ

13

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

14

ТӨРИЙН НУУЦЫН ТУХАЙ

15

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

16

ХҮН АМЫН АМЬЖИРГААНЫ ДООД ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ

17

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ

18

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ

19

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ УЛСЫН ТООЛЛОГЫН ТУХАЙ

20

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

21

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ

22

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН

23

ХӨДӨЛМӨРИЙН

24

ХҮНСНИЙ ТУХАЙ

25

ЭХ ХҮҮХДИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

26

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

27

ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ

28

ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

29

СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

30

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

31

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ

32

ГАЗРЫН ТУХАЙ

33

ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ

34

ТӨСВИЙН ТУХАЙ

35

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

36

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2017-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт