Газар хөдлөлтийн үед гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх сургалт хийлээ
2019 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр  Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, нийслэлийн Онцгой байдлын газраас зохион байгуулж байгаа ашиглалтын шаардлага хангахгүй, газар хөдлөлтөд тэсвэргүй нь тогтоогдсон хүн амьдрах боломжгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны оршин суугч иргэдэд орон сууцны барилгыг буулган, шинээр барих үйл ажиллагааны танилцуулга, газар хөдлөлтийн үед гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлаа хангах, эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр мэдлэг олгох,  хандлагыг өөрчлөх, өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах арга ажиллагааны сургалтыг 1, 5, 10, 12, 13    дугаар хэсгийн  иргэд,  оршин суугчдад хийлээ.

Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт