Нийслэлийн дотоод аудитын албаны Захиргааны хэлтсийн дарга Я.Сарансүх, Санхүү аудитын хэлтсийн дарга Ч.Гүрбазар нар 3-р хорооны албан хаагчид, хэсгийн ахлагч нартай уулзаж санал солилцлоо.
Төр засгийн бодлого, шийдвэрийг сурталчлах, нийслэлийн удирдлагуудаас хэрэгжүүлж байгаа бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээний явц, үр дүнгийн талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгч, иргэдээс ирүүлсэн санал хүсэлтийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах хорооны үйл ажиллагааг сайжруулах, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгын хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд хороодыг хариуцан ажиллах хуваарийн дагуу 2017 оны 12-р сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн дотоод аудитын албаны Захиргааны хэлтсийн дарга Я.Сарансүх, Санхүү аудитын хэлтсийн дарга Ч.Гүрбазар нар 3-р хорооны албан хаагчид, хэсгийн ахлагч нартай уулзаж санал солилцлоо.
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт