Ажилчны гудамж "Эрчим хотхон"- СӨХ хог хаягдлыг ангилан ялгах торон сав байршууллаа
"Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, ангилан ялгаж хэвшүүлэх" аяны хүрээнд тус хорооны Ажилчны гудамж Жамц даргатай "Эрчим хотхон"- СӨХ хог хаягдлыг ангилан ялгах торон сав байршуулсан. Иймд тус байрны оршин суугч , иргэдийг шинээр байрлуулсан хог хаягдлын савандаа хог хаягдлаа ангилан ялгаж хийж хэвшихийг уриалж байна
Сэтгэгдэл

Баннер

Хэрэглэгчийн хандалт